Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Spółka z o.o.

PSZOK

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łaskowie:

poniedziałek - piątek : 7:30- 15:30

 

 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady:
 1.  papier i tektury
 2. odpady zielone (gałęzie, skoszona trawa, itp.) i odpady biodegradowalne
 3. tworzywa sztuczne
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny)
 5. zużyte baterie i akumulatory
 6. meble i inne odpady  wielkogabarytowe
 7. metal – drobny złom
 8. zużyte opony (za wyjątkiem rolniczych)
 9. szkło kolorowe i bezbarwne
 10. budowlane i rozbiórkowe (posegregowane według materiału)

 

 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

           - styropian,  papa, podsufitki,

           - odpady zawierające azbest,

           - zmieszane odpady komunalne,

           - części  pojazdów samochodowych (zderzaki, reflektory itp.)

           - szkło zbrojone i hartowane

           - odpady cieknące w opakowaniach

           - stolarka okienna w całości

           - wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego

 

 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK–u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów, zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.  

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny