Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Spółka z o.o.

Wodociąg Wiszniów

Wodociąg Wiszniów 

12-05-2020 hydrofornia

 

 

oznaczony parametr

jednostka

wyniki badań

dopuszczalne wartości

pH

-

7,3

6,5-9,5

przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C

µS/cm

826

≤ 2500

Mętność

NTU

0,27

≤ 1

Barwa

mgPt/l

< 5

-

Liczba progowa zapachu (TON)

-

< 1

-

Liczba progowa smaku (TFN)

-

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C+/-2C, 68+/-4h

jtk/l ml

4

Bez nieprawidłowych zmian

Liczba enterokoków kałowych

Jtk / 100 ml

0

0

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

 

 

14-06-2018 hydrofornia

oznaczony parametr

jednostka

wyniki badań

dopuszczalne wartości

pH

-

7,0

6,5-9,5

przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C

µS/cm

767

≤ 2500

Mętność

NTU

< 0,45

≤ 1

Barwa

mgPt/l

5

-

Liczba progowa zapachu (TON)

-

< 1

-

Liczba progowa smaku (TFN)

-

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C+/-2C, 68+/-4h

jtk/l ml

< 1

Bez nieprawidłowych zmian

Liczba enterokoków kałowych

Jtk / 100 ml

0

0

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

 

14-06-2018 blok 29

 

 

oznaczony parametr

jednostka

wyniki badań

dopuszczalne wartości

pH

-

7,0

6,5-9,5

przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C

µS/cm

795

≤ 2500

Mętność

NTU

< 0,45

≤ 1

Barwa

mgPt/l

< 5

-

Liczba progowa zapachu (TON)

-

< 1

-

Liczba progowa smaku (TFN)

-

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C+/-2C, 68+/-4h

jtk/l ml

17

Bez nieprawidłowych zmian

Liczba enterokoków kałowych

Jtk / 100 ml

0

0

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

 

07-12-2017

oznaczony parametr

jednostka

wyniki badań

dopuszczalne wartości

Mangan (Mn)

µg/l

17,9

≤ 50

Żelazo (Fe)

µg/l

< 146

≤ 200

Arsen (As)

µg/l

3,27

≤ 10

Mętność

NTU

< 0,48

≤ 1

Barwa

mgPt/l

< 5

-

Amonowy jon (NH4  )

mg/l

< 0,49

≤ 0,50

16-11-2017

Próba

jednostka

wyniki badań

Dopuszczalne wartości

 

 

 

 

pH

-

7,2

6,5 - 9,5

Mętność

NTU

< 4,78

≤ 1

Barwa

mgPt/l

< 5

 

Liczba progowa zapachu (TON)

-

< 1

 

Liczba progowa smaku (TFN)

-

< 4

 

Amonowy jon (​NH4  )

mg/l

< 0,90

≤ 0,50

Liczba enterokoków kałowych

jtk/100ml

0

0

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Chlor wolny

mg/l

< 0,05

≤ 0,3

Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C

µS/cm

831

≤ 2500

Chrom (Cr)

µg/l

< 4,0

≤ 50

Ołów (Pb)

µg/l

< 1,0

≤ 10

Kadm (Cd)

µg/l

< 0,30

≤ 5

Miedź (Cu)

mg/l

< 0,0086

≤ 2,0

Rtęć (Hg)

µg/l

< 0,050

≤ 1

Sód (Na)

mg/l

20,9

≤ 200

Glin (Aluminium)

µg/l

< 10,0

≤ 200

Mangan (Mn)

µg/l

< 134

≤ 50

Żelazo (Fe)

µg/l

< 1088

≤ 200

Nikiel (Ni)

µg/l

< 5,0

≤ 20

Arsen (As)

µg/l

< 11,6

≤ 10

Selen (Se)

µg/l

< 2,0

≤ 10

Antymon (Sb)

µg/l

< 1,0

≤ 5

Bor (B)

mg/l

0,13

≤ 1,0

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg/l

< 2,1

bez nieprawidłowych zmian

Siarczany (SO4)

mg/l

 < 2,50

≤ 250

Chlorki (Cl-)

mg/l

 7,61

≤ 250

Fluorki (F-)

mg/l

0,39

≤ 1,5

Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy)

mg/l

< 0,50

≤ 5

Bromiany

µg/l

< 5,0

≤ 10

Azotany (NO3 )

mg/l

< 4,50

≤ 50

Azotyny (NO2 )

mg/l

< 0,03

≤ 0,50

Cyjanki

µg/l

<15

≤ 50

Benzo(a)piren

µg/l

< 0,006

≤ 0,010

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

µg/l

< 0,024

< 0,10

Akryloamid

µg/l

< 0,075

≤ 0,10

Epichlorohydryna

µg/l

< 0,060

≤ 0,10

Benzen

µg/l

< 0,4

≤ 1,0

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

< 2,0

≤ 10

1,2-Dichloroetan

µg/l

< 1,0

≤ 3,0

Suma trihalometanów (THM)

µg/l

< 4,0

≤ 100

4,4'-DDD (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

4,4'-DDE (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

4,4'-DDT (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

alfa-HCH (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

beta-HCH (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

delta-HCH (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Aldryna (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,030

Dieldryna (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,030

Endryna (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Aldehyd endryny (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Izodryna (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Heptachlor (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,030

Epoksyd heptachloru (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,030

Endosulfan alfa (I) (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Endosulfan beta (II) (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Siarczan endosulfanu (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Metoksychlor (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Pentachlorobenzen (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Heksachlorobenzen (Pestycyd)

µg/l

< 0,020

≤ 0,10

Suma pestycydów

µg/l

< 0,040

≤ 0,50

 liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h

jtk/1ml

<5

bez nieprawidłowych zmian

Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami

jtk/100ml

0

0

20.07.2017

oznaczony parametr

jednostka

wyniki badań

dopuszczalne wartości

pH

-

7,1

6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C

µS/cm

827

≤ 2500

Żelazo (Fe)

µg/l

< 60,8

≤ 200

Mętność

NTU

< 0,29

≤ 1

Barwa

mgPt/l

< 5

-4

Liczba progowa zapachu (TON)

-

< 1

-4

Liczba progowa smaku (TFN)

-

< 1

-4

Amonowy jon (NH4  )

mg/l

< 0,41

≤ 0,50

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny