Znak sprawy:

GZK/271/1/1/2022

Tryb zamówienia:

Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Wysokość wadium:

nie dotyczy

Termin składania ofert:

2022-12-13 godz. 10.00

Przedmiot zamówienia:

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu ”

 

nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP

>>>2022/BZP 00477157/01<<<

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 144

Utworzono dnia: 05.12.2022

Dokument wprowadził:
AJaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.01.2023, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.12.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja z otwarcia ofert

13.12.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

07.12.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Tryb podstawowy GZK/271/1/12/2022

07.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika SWZ

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 do SWZ - wzór formularza ofertowego

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika SWZ

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1a do SWZ - wzór umowy dla cz. 1

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4 - Identyfikator postępowania na miniportalu

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1b do SWZ - wzór umowy dla cz. 2

05.12.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Tryb podstawowy GZK/271/1/12/2022