Znak sprawy:

GZK/271/1/12/2019

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

usługi

Wysokość wadium:

15 000,00 zł

Termin składania ofert:

2020-01-10 godz. 10.00

Przedmiot zamówienia:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie

odpadów o kodzie ex19 12 12 z Zakładu

Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie"

 

nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP

>>>2019/S 236-579063<<<

 
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 558

Utworzono dnia: 06.12.2019

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.01.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika ogłoszenie

13.01.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika unieważnienie

09.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika klucz publiczny

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 5

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3a

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu przetarg nieograniczony GZK/271/1/12/2019

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu przetarg nieograniczony GZK/271/1/12/2019

06.12.2019, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu przetarg nieograniczony GZK/271/1/12/2019