InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 449

Utworzono dnia: 26.01.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

11.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.02.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja z otwarcia ofert

28.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

28.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 7 Identyfikator postępowania na miniPortalu

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 JEDZ

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3a JEDZ.xml

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 Projekt umowy

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego

26.01.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu przetarg nieograniczony GZK/271/1/1/2022