InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 345

Utworzono dnia: 19.05.2022

Dokument wprowadził:
AJaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

02.06.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja z otwarcia ofert

27.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika SWZ

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 Wzór umowy

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 6 Identyfikator postępowania na miniportalu

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego

19.05.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu GZK/271/1/5/2022 Tryb podstawowy